Kent WeddingBowers WeddingDecker FamilyTisha, Lee, and RaynieSaylor & ReesaLeons WeddingRudolph WeddingKurt & TracyChase and Bonny EngagementRhonda Hayes